Khóa đào tạo


Bộ "combo" công cụ để CEO đạt hiệu quả trong điều hành

Khai giảng ngày 17/11/2018

Củng cố kỹ năng, nâng cao hiệu quả làm việc- TT Đào Tạo Doanh Nhân Doanh Trí. Xin chào!

Khai giảng ngày 23/04/2018

 Xây dựng và quản trị chiến lược là định hướng bước đi vững chắc cho doanh nghiệp nhằm đón đầu cơ hội, lường trước rủi ro trong kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực tốt nhất cho doanh nghiệp.

Ngày khai giảng

• Thiếu hẵn sự chuyên nghiệp trong huấn luyện, đào tạo
• Các Thầy, Cô đứng lớp đào tạo tay nghề vẫn chưa thích ứng với phương pháp trình bày, dẫn giảng qua slides

 
 

Khai giảng ngày

Làm việc thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến hệ lụy:
• Thiếu hẵn sự tác nghiệp theo kế hoạch, giải quyết sự vụ là chính
• Ngại thay đổi, thích “lối cũ ta về”
• Thiếu sự mạnh dạn trong đột phá để tạo sự chuyển biến, phát triển

 Khai giảng ngày 07/12/2018

•    Sản xuất là hoạt động chủ lực của đơn vị nhưng sao vẫn thấy còn bộn bề trăm nỗi âu lo.
•    Khách hàng í ới điện giao hàng, nhưng hàng đâu sản xuất kịp để giao- vì sao đến nỗi?

Khai giảng ngày 03/12/2018

• Thiếu công cụ trong thống kê, phân tích, đánh giá và dự báo diễn biến thị trường
• Lúng túng, bị động  và thiếu hẵn độ nhạy trước sự chuyển biến của thị trường

 
 
 

Khai giảng ngày

Làm thế nào để có được hệ thống chức danh công việc đậm nét chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển & tính phổ biến của tổ chức

  Khai giảng ngày

Do đặc thù của ngành nghề, việc huấn luyện và đào tạo thông qua công việc tại đơn vị luôn là giải pháp hữu hiệu trong đào tạo, nhưng làm thế nào để có được người làm công việc này đúng  như yêu cầu?

Khai giảng ngày 21/03/2017

 
 
 

1 2 3 4
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác