Khóa đào tạo


Đừng để “nước đến chân sẽ nhảy không kịp”

  - Đã triển khai 5 S nhưng sau hệ thống kho vẫn thiếu S và lại thừa S?
  - “Kho” vẫn là nỗi lo canh cánh của một số sếp....

          Ngày khai giảng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN NGƯỜI PHÙ HỢP KHI TUYÊN DỤNG?

Ngày khai giảng 27/03/20-17

Chọn người giỏi hay chọn người phù hợp?

 
 

 

Ngày khai giảng:

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
  - Hiệu quả hoạt động của guồng máy doanh nghiệp chưa cao.....

  - .... thường dẫn đến hiện trạng đùn đẩy trách nhiệm
   

Bạn đang gặp phải tình trạng :
  - Chưa hài lòng về kết quả công việc của bản thân, về việc sử dụng thời gian trong ngày
  - Nhiều khi cảm thấy bị căng thẳng, bị “choáng” trong công việc

Để có thể thành công trong cuộc sống và trong công việc, hãy nâng cấp và cải tiến kỹ năng giao tiếp
Khai giảng
 

Bạn đang hướng đến việc “nâng cấp” bản thân:
  - Mong muốn có được các phương cách để tự tin, chủ động trong việc đàm phán, thương lượng
  - “Còn nước còn tát” – Chiêu thức nào để có thể vận dụng xoay chuyển tình thế?

  

(TRAINING OF TRAINERS - TOT)
Khai giảng ngày

 Khai giảng ngày

  - Làm Tổ trưởng, dễ hay khó?
  - Thật là lúng túng khi nhận nhiệm vụ Tổ trưởng, chẵng biết nên thực hiện quản lý tổ như thế nào?
  

 
 

1 2 3 4
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác