Khóa đào tạo


Khai giảng ngày 15/08/2018

Bạn đã nghĩ gì và làm như thế nào?      
  - Quả thật là bối rối khi muốn khởi nghiệp vì chẵng biết làm thế nào để thiết lập kế hoạch kinh doanh?
  - Sếp bảo “ Lập kế hoạch kinh doanh cho dự án sản xuất một mặt hàng mới”- Thật là lúng túng với thời gian đã được ấn định
   

 
 

Khai giảng ngày  08/04/18

Bạn đã nghĩ gì và làm như thế nào?      
  - Băn khoăn và lo nghĩ nhiều về trọng trách trong công việc hiện nay trên vai trò lãnh đạo
  - Làm thế nào để “nhất hô, bá ứng”?
  

 
 
Bạn đã nghĩ gì và làm như thế nào?      
  - Nhân lực – tài sản quí giá của doanh nghiệp nhưng có mấy ai trong quản lý đã kiểm kê tài sản nhân lực của mình
  - Sự thất bại trong quản trị nguồn nhân lực là nguyên nhân chính trong thất bại kinh doanh
  - Nhân lực, yếu tố thành – bại trong hoạt động của doanh nghiệp, được sắp xếp ở vị trí nào trong doanh nghiệp?
  - Vì sao qua quá trình đào tạo, trưởng thành tại doanh nghiệp, các cộng sự giỏi lại cất bước ra đi?
  - Làm thế nào để phát huy tối đa nội lực về nguồn nhân lực tại doanh  nghiệp?
Bạn đã gặp phải những trở ngại nào trong quản lý?
  - Công việc trì trệ, đa phần không đáp ứng yêu cầu tiến độ
  - Năng suất lao động thấp, các chỉ tiêu định mức không được quan tâm trong triển khai thực hiện
  - Ngại thay đổi, lười cải tiến, sợ đổi mới…. chuộng thích “vũ như cẫn” – thành trì “tâm lý cầu an” khá kiên cố

Khai giảng ngày 12/12/2018

Sự bố trí công việc chưa phù hợp, sự phân công nhân viên còn nhiều bất cập, dẫn đến “quá tải” trong công việc của một số người và ngược lại là sự nhàn rỗi của một số người….

 
 
  
Khai giảng ngày

Khai giảng ngày 

Khai giảng  ngày  19/10/2017

Bạn đã từng phải đau đầu, khó xử      
- Vì những tình huống phát sinh liên quan đến chính sách tiền lương, tiền thưởng. Vì sao?
- Lương thấp, cũng là nguyên nhân không giữ được người tài, nhưng lương cao – thật không hiểu nỗi – người tài cũng cất bước đi tìm chân trời mới …

 
 

Khai giảng ngày

Khai giảng ngày 17/07/2017

Bạn đang gặp rắc rối

- Làm thế nào để biết được đúng năng lực của nhân viên?
- Công trạng, thành tích, khen thưởng.. là thực hay ảo, đúng người, đúng việc hay chỉ là …. của sếp và do sếp?

 
 
 

1 2 3 4
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác