Các khóa học


HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP NHÂN VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
 - Hoạt động của guồng máy doanh nghiệp chưa hiệu quả, nhân sự thiếu đồng bộ.
 - Lúng túng trong việc đào tạo, hướng dẫn công việc cho nhân viên mới hoặc khi luân chuyển nhân viên trong đơn vị
  -Do đặc thù của ngành nghề, việc huấn luyện và đào tạo thông qua công việc tại đơn vị luôn là giải pháp hữu hiệu trong đào tạo, nhưng làm thế nào để có được người làm công việc này đúng  như yêu cầu?

Vấn đề trên sẽ được chúng tôi trợ giúp giải quyết, thông qua khóa học 
     HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP NHÂN VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
                Học viên được gì khi đến với chương trình này?
Hiểu và vận dụng được
 - Tầm quan trọng của việc huấn luyện và kèm cặp tại chỗ
 - Cách xác định và lựa chọn phương pháp trong huấn luyện và kèm cặp
 - Các kỹ thuật trong huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 - Cách ứng dụng huấn luyện và kèm cặp nhân viên tại đơn vị
 - Cách đánh giá kết quả của việc huấn luyện và kèm cặp
THỜI LƯỢNG: 4 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
• Vai trò của huấn luyện và kèm cặp nhân viên
• Mối quan hệ giữa đào tạo và huấn luyện-kèm cặp nhân viên
• Các kỹ thuật huấn luyện- kèm cặp chuyên nghiệp:
      - 4P
      - EDAC
      - FBI
• Ứng dụng đa dạng hóa công việc vào thực tế
      - Job rotation
      - Job enlargement
      - Job enrichment
• Công cụ để đo lường sự phát triển của nhân viên sau quá trình huấn luyện và kèm cặp
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 - Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
 - Các Ca trưởng, Tổ trưởng trong xưởng SX
 - Các chuyên viên, thợ bậc caoCác khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác