Các khóa học


XÂY DỰNG & QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
  - Đang hoàn thiện cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhưng chưa xác định được các việc cần phải làm?
  - Có nhiều chức danh công việc phát sinh từ thực tế công việc nhưng thiếu tính tương đồng về hàm, cấp bậc trong hệ thống quản lý
  - Rối vì cách gọi, cách đặt chức danh công việc do “yếu tố lịch sử” để lại
  - Rất ư là khó khăn khi chuyển đổi chức danh công việc để đạt tính chuyên nghiệp trong tổ chức
  - Làm thế nào để có được hệ thống chức danh công việc đậm nét chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển & tính phổ biến của tổ chức
Vấn đề trên sẽ được chúng tôi trợ giúp giải quyết, thông qua khóa học

      XÂY DỰNG & QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC
                      Học viên được gì khi đến với chương trình này?
Hiểu và vận dụng được
  - Tầm nhìn về cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh công việc của một đơn vị
  - Phương cách xây dựng và quản lý hệ thống chức danh công việc
  - Chuẩn hóa chức danh công việc theo cơ cấu tổ chức
  - Các bước cần thực hiện trong việc triển khai chuyển đổi hoặc xây dựng mới chức danh công việc
THỜI LƯỢNG: 4 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
• Tầm quan trọng của việc chuẩn hóa chức danh công việc đối với sự phát triển doanh nghiệp
• Quy trình xây dựng hệ thống chuẩn hóa chức danh công việc
• Xây dựng và quản lý các chức danh công việc
• Tối ưu hóa các chức danh công việc trong đơn vị
• Quản lý năng lực chuẩn của mỗi chức danh công việc trong doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
  - CEO
  - Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp
  - Các chuyên viên tổ chức, nhân sự

                 

 


Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác