Các khóa học


KỸ NĂNG PHÂN TÍCH & SỬ DỤNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
• Chưa tạo được sự kết nối & tập hợp lực trong hoạt động thị trường
• Thông tin thị trường manh mún, rời rạc, thiếu tâm điểm
• Thiếu công cụ trong thống kê, phân tích, đánh giá và dự báo diễn biến thị trường
• Lúng túng, bị động  và thiếu hẵn độ nhạy trước sự chuyển biến của thị trường
• Không đo được “nhiệt” của thị phần, khách hàng
• Vuột mất một số cơ hội trên thương trường từ một số nguyên nhân liên quan đến thông tin
Vấn đề trên sẽ được chúng tôi trợ giúp giải quyết, thông qua khóa học 
KỸ NĂNG  PHÂN TÍCH &SỬ DỤNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
                   Học viên được gì khi đến với chương trình này?
Hiểu, xây dựng và vận dụng được:
• Lựa chọn phương pháp thu thập, xử lý, phân tích thông tin
• Cách thiết lập các biểu mẫu khảo sát bám theo mục tiêu, hướng về thị trường & khách hàng
• Cách phân tích & xử lý thông tin, xác định hư- thực trên thương trường
• Phương cách dự báo để giữ thế chủ động, tiến công trên thương trường
• Cộng hưởng nghiên cứu, phân tích và dự báo để chớp lấy thời cơ tăng doanh số, thay đổi sách lược, mở rộng độ phủ thị trường
THỜI LƯỢNG: 6 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
• Thiết lập nội dung và biểu mẫu nghiên cứu thị trường và tiếp thị
• Phương pháp lẫy mẫu và sử dụng công cụ để nghiên cứu khách hàng và thị trường
• Phân tích thông tin khách hàng và thị trưởng
• Phân tích đối thủ cạnh tranh
• Dự báo tiêu thụ
• Chuẩn bị và trình bày báo cáo nghiên cứu marketing
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 - CEO, Giám đốc Sales, Giám đốc Marketing
 - Các cấp quản lý sales, marketing trong doanh nghiệp
 - Các chuyên viên kinh doanh
 - Các Tổ trưởng, Giám sát kinh doanh
 - Nhân viên kinh doanh

                                 

 

 
 
 

Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác