Các khóa học


KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
o    Sản xuất là hoạt động chủ lực của đơn vị nhưng sao vẫn thấy còn bộn bề trăm nỗi âu lo.
o    Hụt nguyên vật liệu, thiếu chủng loại sản phẩm theo yêu cầu thị trường, khách hàng í ới điện giao hàng, nhưng hàng đâu sản xuất kịp để giao- vì sao đến nỗi?
o    Năng suất lao động trồi sụt thất thường, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao- nỗi lo này không của riêng ai?
o    Nhìn nhà xưởng chẵng ưng ý, chẵng 5S tí nào- vì sao vậy?
Vấn đề trên sẽ được chúng tôi trợ giúp giải quyết rất hiệu quả thông qua khóa học     

                           KỸ NĂNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Học viên được gì khi đến với chương trình này?
    Hoàn thành khóa học, học viên có thể:
    - Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản lý sản xuất, chỉ đạo và giám sát sản xuất.
    - Hệ thống hóa các hoạt động thực tiễn của các vị trí quản lý sản xuất tại đơn vị, nhìn nhận các điểm mạnh/ yếu trong quản lý sản xuất để có những điều chỉnh phù hợp và cải tiến.
    - Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chu toàn chức năng của nhà quản lý sản xuất, đặc biệt về hoạch định và tổ chức thực hiện công việc trong bộ phận, tổ, nhóm.
    - Chủ động các giải pháp quản lý để tạo sự gắn kết và phối hợp các thành viên trong đơn vị cùng hướng về mục tiêu chung của công việc.
 Nội dung chính khóa học
Phần 1: Tổng quan về quản lý sản xuất & vai trò của nhà quản lý sản xuất.
Phần 2: Các chức năng của quản lý sản xuất.
 •      Hoạch định sản xuất.
 •      Tổ chức thực hiện.
 •      Kiểm tra, giám sát.
 •      Hành động khắc phục & cải tiến.
Phần 3: Các kỹ năng quản lý sản xuất
 •      Các yêu cầu mấu chốt về kỹ năng quản lý sản xuất.
 •      Lập kế hoạch sản xuất.
 •      Phương pháp tổ chức sản xuất.
 •      Phương cách quản trị nguồn lực trong đơn vị sản xuất. Phương pháp quản lý nguồn sản xuất (MRP).
 •      Kiểm tra, giám sát công việc.
 •      Xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động.
 •      Xử lý thông tin.
 •      Quản lý  an toàn lao động, an toàn nhà xưởng/thiết bị, vệ sinh công nghiệp.
 •      Cải tiến hiệu quả làm việc (thông qua các giải pháp để hướng đến: Nâng cao năng suất lao động; Ngăn ngừa lãng phí trong sản xuất).
Phần 4: Các kỹ năng hỗ trợ quản lý sản xuất
 •      Truyền thông nội bộ.
 •      Giao tiếp trong công việc.
 •      Giải quyết xung đột nội bộ, các phương pháp giải quyết mâu thuẫn.
 •      Quản lý hội họp.
THỜI LƯỢNG: 6 buổi (4 tiết/buổi)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 •      Các nhà quản lý công ty có chức năng sản xuất
 •      Các Giám đốc sản xuất, Quản đốc & Trưởng xưởng
 •      Các Trưởng ca sản xuất thuộc diện qui hoạch đề bạt
 •      Các chuyên viên, trợ lý sản xuất trong doanh nghiệp

Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác