Các khóa học


KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
• Thiếu hẵn sự tác nghiệp theo kế hoạch, giải quyết sự vụ là chính
• Chưa tạo được sự đồng bộ, phối hợp trong thực thi công việc
• Ngại thay đổi, thích “lối cũ ta về”
• Cấp quản lý thiếu quyết đoán, nhiều kết quả xử lý tình huống không đạt yêu cầu
• Thiếu sự mạnh dạn trong đột phá để tạo sự chuyển biến, phát triển

Thông qua khóa học
KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
             Học viên được gì khi đến với chương trình này?
 Sau khóa học, học viên có đủ công cụ để thực hiện:
• Hoạch định công việc cho cá nhân, đơn vị công tác
• Chủ động giải quyết, đề xuất nhiều giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh
• Chẩn đoán, truy tìm nguyên nhân tình huống, ngăn ngừa rủi ro, sự tái lập
• Nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của bản thân và của đơn vị
• Tạo dựng và thể hiện được phong cách làm việc chuyên nghiệp
THỜI LƯỢNG: 6 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
• Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp
• Phương pháp hoạch định và tổ chức thực hiện công việc một cách khoa học
• Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định
• “Nhân – quả”  trong quản lý
• Phương cách tạo động lực cho bản thân
• Tạo sức bật thông qua tư duy sáng tạo
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
  - Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
  - Các chuyên gia, chuyên viên đầu ngành
  - Cán bộ, nhân viên trong dạng qui hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm

 


Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác