Các khóa học


KỸ NĂNG DẪN GIẢNG & HUẤN LUYỆN TRONG ĐÀO TẠO TAY NGHỀ

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
• Thiếu hẵn sự chuyên nghiệp trong huấn luyện, đào tạo
• Lực lượng kỹ thuật viên (cơ, điện, hóa, công nghệ…., chuyên ngành…) cần phải được huấn luyện đào tạo tay nghề theo định kỳ nhưng đội ngũ giảng viên chưa được trang bị kỹ năng dẫn giảng
• Các Thầy, Cô đứng lớp đào tạo tay nghề vẫn chưa thích ứng với phương pháp trình bày, dẫn giảng qua slides
• Người thợ, người công nhân kỹ thuật… trong doanh nghiệp vẫn không thoát khỏi tâm trạng ngao ngán, tìm cách đối phó để vượt qua kỳ thi nâng bậc…

Thông qua khóa học
KỸ NĂNG DẪN GIẢNG & HUẤN LUYỆN TRONG ĐÀO TẠO TAY NGHỀ
                      Học viên được gì khi đến với chương trình này?
 Sau khóa học, học viên có đủ công cụ để thực hiện:
• Tự tin trong chuẩn bị đề cương, nội dung bài giảng
• Kết hợp các phương pháp trong biên soạn giáo trình, trong trình bày, dẫn giảng
• Chủ động trong tổ chức, điều phối thời gian, xử lý các tình huống trong buổi giảng
• Tự tin trong trình bày, dẫn giảng
• Xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, các vấn đề “nóng” được đặt ra trong buổi giảng
• Tạo bầu không khí sinh động, khắc phục sự tẻ nhạt, nhàm chán trong giờ học
THỜI LƯỢNG: 6 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
• Các bước cần thiết trong qui trình huấn luyện tay nghề
 Định hướng chương trình đào tạo
 Thiết kế nội dung đào tạo
 Thực hiện dẫn giảng
 Phương pháp đánh giá kết quả đào tạo
• Các mấu chốt thành công trong huấn luyện tay nghề
• Ứng dụng các kỹ thuật dẫn giảng & tương tác vào việc đào tạo tay nghề thực tế tại đơn vị

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
 - Các giảng viên đào tạo nội bộ 
 - Các chuyên gia, chuyên viên, kỹ sư đầu ngành
 - Các cấp quản lý Kỹ thuật trong doanh nghiệp

 

 
 

Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác