Các khóa học


THỰC HÀNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

THỰC HÀNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
• Thiếu định hướng trong hoạt động, phát triển
• Lúng túng trong đầu tư mở rộng vì lo ngại nhiều điều….
• Không biết “… sẽ ra sao ngày sau….”
• Nhịp đi, bước đi, hướng đi… như thế nào để vững bền trong phát triển?
• Làm thế nào để hợp lực “trí tuệ cấp quản lý” trong xây dựng, phát triển công ty?

Thông qua khóa học
          THỰC HÀNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
Học viên được gì khi đến với chương trình này?
 Sau khóa học, học viên có đủ công cụ để thực hiện:
• Hoạch định bước đi, hướng tiến cho đơn vị, công ty
• Tự tin triển khai “bày binh, bố trận” trong xây dựng chiến lược công ty
• Tự tin chủ động thiết lập, xây dựng chiến lược toàn phần hay từng phần theo yêu cầu của Sếp
• Có được đầy đủ phương pháp để ứng dụng xây dựng chiến lược
• Kích hoạt các Ma trận để định vị được “Điểm đứng, điểm đi, điểm đến” của đơn vị, của công ty để có được đối sách và chiến lược phát triển

THỜI LƯỢNG: 6 buổi (4 tiết/buổi)
            NỘI DUNG CHÍNH
• Tác động của chiến lược đối với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
• Công cụ phân tích và đánh giá:
- Thế mạnh/yếu của doanh nghiệp trên thị trường.
- Thế mạnh/yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
- Nội lực của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.
• Phản ứng chiến lược của doanh nghiệp là gì trong giai đoạn tới? Cơ hội gì và rủi ro gì cho doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo?
• Xây dựng mục tiêu chiến lược. Xác lập mục tiêu và đường lối kinh doanh thích hợp.
• Doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược nào? Những gì sẽ cần thay đổi để thực hiện chiến lược?
• Từ chiến lược công ty đến các chiến lược chức năng (nhân sự, marketing, sản xuất, kinh doanh, chất lượng …).
• Điều chỉnh chiến lược trước những chuyển biến khó lường của thị trường.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
  - Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT của các tập đoàn, công ty
  - Các TGĐ, GĐ, chủ doanh nghiệp của các tập đoàn, công ty
  - Các thành viên  trong HĐTV, HĐQT của các tập đoàn, công ty
  - Các thành viên trong đội ngũ CB chủ chốt, CB cao cấp của các tập đoàn, công ty
  - Các Giám đốc, Trưởng phòng KH- chiến lược các công ty, doanh nghiệp
 


Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác