Các khóa học


BỐ TRÍ CÔNG VIỆC & PHÂN CÔNG NHÂN VIÊN –

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:
  - Người thì quá nhiều việc, làm không xuể; người thì nhàn rỗi tán chuyện
  - Khi nhận giấy phân công giao việc, nét âu lo và tâm trạng bất an thể hiện trên gương mặt của một vài nhân viên, vì sao?
  - Thiếu cơ sở để xác định thời gian hoàn thành công việc
  - Kinh nghiệm, thói quen công việc đã trở thành tác nhân kềm hãm sự cải tiến, đổi mới trong công việc và tăng tốc trong hoạt động

Hãy để chúng tôi giúp bạn thông qua khóa học 
             BỐ TRÍ CÔNG VIỆC & PHÂN CÔNG NHÂN VIÊN – THIẾT LẬP HỒ SƠ GIAO VIỆC

Bạn được gì khi đến với chương trình này?
Hiểu và vận dụng được
  - Cơ sở khoa học của việc phân công nhân viên
  - Cách xây dựng các quy trình công việc
  - Kỹ thuật phân công nhân viên
  - Cách thức xây dựng hồ sơ giao việc
  - Cách thức giao mục tiêu công việc, lập bản mô tả công việc, lập tiêu chí đánh giá nhân viên
THỜI LƯỢNG6 buổi (4 tiết/buổi)
NỘI DUNG CHÍNH:
  - Nguyên tắc phân công nhân viên
  - Xác định chức danh, nhiệm vụ công việc
  - Phương pháp bố trí nhân sự, phân công giao việc cho nhân viên
  - Kỹ thuật cân đối tải công việc
  - Cách xác lập mục tiêu công việc
  - Xây dựng quy trình công việc
  - Lập bản mô tả công việc
  - Lập tiêu chí đánh giá nhân viên
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
  - Các cấp quản lý trong doanh nghiệp   
  - Đội trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng, Thành viên phụ trách tổ chức, nhân sự, lao động trong doanh nghiệp

 
  
  

Các khóa học khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác