Tin tức - Sự kiện


Tác nhân nào bào mòn “sức khỏe” trong hoạt động  của một số doanh nghiệp?
Sự trì trệ trong hoạt động, sự kém hiệu quả trong thực thi công việc phải được khắc phục, nhưng khắc phục bằng cách nào?
Hãy bố trí, phân công sao cho phù hợp và hiệu quả.
Trên con đường phát triển của một doanh nghiệp, việc thiết lập hệ thống đánh giá nhân viên theo một chuẩn mực nhất định, đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nguồn nhân lực là một điều kiện tiên quyết trong xây dựng và củng cố đơn vị
- Quy hoạch nhân sự bắt đầu từ đâu?
- Hoạch định nhân sự kế thừa như thế nào?
- Giải pháp nào để đạt được hiệu quả trong củng cố và phát triển nguồn nhân lực?

Quản lý sản xuất theo phương pháp hay theo thói quen, kinh nghiệm? Vận dụng phương pháp nào để đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất tại đơn vị đang điều hành?
Nào, xin mời hãy cùng giảng viên Doanh Trí mở cánh cửa quản lý sản xuất để đón nhận công cụ, kỹ năng thiết yếu trong quản trị.

…đột thẳng vào vấn đề “ Mâu thuẫn phát sinh từ qui trình làm việc, từ chức năng nhiệm vụ chưa rõ ràng, từ những lấn cấn, mâu thuẫn giữa cá nhân với nhau…”

Với 7 nhóm tham dự tập huấn: Quyết Thắng; A+ , Đổi Mới; X teen; Đông – Trí (Trung Đông & Doanh Trí); Thành Công; Phát Sinh đã hết mình hội nhập và rất “bốc” trong trao đổi

APE –Thành công theo từng nhịp bước của từng tiêu chí đánh giá.

Cùng hội tụ đến với Doanh Trí vào tối 15/05/2012, cùng chung sự mong đợi được tiếp nhận những kiến thức nền tảng, những kỹ năng thiết yếu đối với cấp quản lý cơ sở
Làm thế nào để tâm phục, khẩu phục và nhất hô, bá ứng?

1 2 3 4 5
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác