Tin tức - Sự kiện


Nước đến chân sẽ nhảy không kịp – Nhân sự kế thừa đang ở đâu?

Cùng chung trong tâm trạng, nỗi niềm của những nhà quản lý .... nhiều khó khăn, trở lực gây ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Không để “nhầm ghế quản lý”, để “nhất hô bá ứng”

 Những kinh nghiệm đắt giá trong dẫn giảng

Nhiều khóa học đã được khai giảng từ đầu năm 2011 đến nay, nhưng khóa học có tính thời sự nhất đó là Kỹ năng tuyển dụng – Bí quyết để tuyển và giữ người

Tái lập cơ cấu tổ chức – Giải pháp đáp ứng sự phát triển bền vững

ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG – một loại hình đào tạo hiệu quả - dùng chuyển hóa kiến thức và kỹ năng đã học để vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị

1 2 3 4 5
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác