Tin tức - Sự kiện


Đây chính là chủ đề workshop được tổ chức tại Imperial Hotel – TP. Vũng Tàu vào sáng ngày 20/11/2010 với sự tham dự của 32 thành viên trực thuộc Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (CLJOC).
Sáng ngày 21/10/2010, tại phòng hội nghị của Bông Sen hotel, VPĐD DFS (Singapore) in HCMC đã khai giảng lớp đào tạo “Kỹ năng giao tiếp trong công việc”
Ngày 09/10/2010, toàn bộ cán bộ chức danh thuộc các cấp quản lý, cán bộ chuyên môn  - nghiệp vụ .... đã cùng tham dự khóa đào tạo
Sự thành công có được đều xuất phát từ sự nỗ lực, kiên trì và bền chí

Nhiều khóa đào tạo, nhiều chuyên đề tư vấn quản lý đến các đơn vị. Để sưởi nóng thân tình, ôn lại những kỷ niệm sâu lắng trong những giờ học, trao đổi công việc… Doanh Trí điểm tô trang web với một vài hình ảnh gần đây nhất.

Những buổi học tập tươi vui, sinh động của khóa đào tạo “ Kỹ thuật đánh giá nhân viên” đã kết thúc.

BẠN MONG ĐỢI GÌ QUA KHÓA HỌC “KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN”

Ngày 01/06/2010, Đào tạo và Tư vấn quản lý Doanh Trí đã khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật đánh giá nhân viên.

Bí quyết đánh giá đúng nhân viên
Nếu so sánh giữa tất cả các kỹ năng quản lý thì có lẽ kỹ năng đánh giá nhân viên là khó nhất. Tuy nhiên, đây lại là công việc rất quan trọng trong công tác quản trị nhân sự.

 HỘI THẢO - 24/04/2010

    NHÂN SỰ CHƯA  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP –
                                             THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 

"Công nghệ số cho phép tiếp cận một cách chính xác hơn với những đối tượng khách hàng tiềm năng, với chi phí ngang bằng hoặc thấp hơn so với tiếp thị truyền thống, với thời gian tương tự hoặc ít hơn." - GS. John Quelch.

1 2 3 4 5
Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác