Tin tức - Sự kiện


CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TRONG NĂM 2014

STT
KHÓA HỌC
THỜI LƯỢNG (buổi)
 
Nhân sự - Tổ chức
 
1
Hoạch định nguồn nhân lực
4
2
Quy hoạch nhân sự kế thừa
6
3
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
6
4
Kỹ thuật đánh giá nhân viên 360 độ
6
5
Kỹ thuật xây dựng và quản lý hệ thống lương bổng – đãi ngộ
6
6
Bố trí công việc – Phân công nhân viên
6
7
Xây dựng chính sách nhân sự
6
8
Tái cấu trúc doanh nghiệp
6
9
Phát triển nguồn nhân lực phù hợp tái cấu trúc doanh nghiệp
4
10
Huấn luyện & kèm cặp nhân viên tại nơi làm việc
4
11
Xây dựng & tổ chức thực hiện kế hoạch
6
12
Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh công việc
4
 
Nghiệp vụ- Kỹ năng mềm
 
13
Phương pháp dự báo sản xuất kinh doanh dành cho Doanh nghiệp
6
14
Kỹ năng phân tích thông tin thị trường & khách hàng
6
15
Lập & quản lý các qui trình công việc
4
16
Kỹ năng hoạch định và lập báo cáo công việc
4
17
Kỹ năng lãnh đạo
4
18
Lập kế hoạch kinh doanh
6
19
Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân
4
20
Kỹ năng giao tiếp trong công việc
5
21
Kỹ năng dẫn giảng (Training of Trainers)
6
22
Nghiệp vụ Thư ký – hành chánh văn phòng
4
 
Quản lý doanh nghiệp – quản lý sản xuất
 
23
Kỹ năng quản lý sản xuất (Quản lý cấp cơ sở:Trưởng ca, Tổ trưởng)
6
24
Kỹ năng quản lý sản xuất (Quản lý cấp cao, trung: GĐ SX, QĐ PXSX)
6
25
Tổ trưởng và kỹ năng quản lý
6
26
Tổ chức quản lý kho hàng
4
27
Văn hóa doanh nghiệp
4
28
Hệ thống quản lý doanh nghiệp
6
29
Xây dựng và quản trị chiến lược
6
30
Xây dựng và quản lý Hệ thống kiểm soát nội bộ
6
31
Tổ chức hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp
6
32
Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card- BSC)
6
33
Quản trị chuỗi cung ứng
5
34
Quản lý chất lượng
6
35
Định mức lao động
4
 
Kinh doanh, Marketing
 
36
Kỹ năng phân tích thông tin thị trường & khách hàng
6
37
Lập kế hoạch marketing hoàn hảo
6
38
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
6
39
Kỹ năng chăm sóc khách hàng – Giải pháp kích tăng doanh số
4
40
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
6
41
Kỹ năng đàm phán & thương lượng
6
42
Kỹ năng quản lý và thu hồi công nợ
4
 
*      Các khóa đào tạo sẽ được sắp xếp, bố trí theo chương trình đào tạo từng Quí trong năm
*      Địa điểm đào tạo: Lầu 2, 105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP. HCM         hoặc tại các doanh nghiệp

Bên cạnh chương trình đào tạo trên, Doanh Trí thường xuyên tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp (in house training) đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, tổ chức workshop, tư vấn quản lý theo đặc trưng riêng của từng doanh nghiệp.


Các tin khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác