Tin tức - Sự kiện


Các kỹ năng quản lý cơ bản dành cho Team Leader của VNG

   Ngày 19/04 vừa qua, Công ty Cổ phần VNG đã kết thúc khóa học Các kỹ năng quản lý cơ bản dành cho 25 Team Leader của đơn vị. Qua 5 ngày- 6, 8,12,14,19/04/2016- khóa học được tổ chức với 4 modules:
• Hoạch định và tổ chức công việc
• Kỹ năng giao việc và quản lý kết quả công việc
• Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
• Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm
   Với sự nỗ lực, tích cực của giảng viên- Cô Nguyễn Trương Minh- và học viên, lớp học luôn sôi động, thiết thực với nhiều hoạt động…. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá và đúc kết, khóa học đạt kết quả tốt.

   Kiến thức được trang bị, công cụ được chuyển giao từ khóa học Các kỹ năng quản lý cơ bản sẽ giúp các Team Leader của VNG tạo thêm nhiều giá trị hiệu quả trong công việc.

 


Các tin khác


Khóa học cho bạn

khách hàng - đối tác