• (Hotline)

Hệ thống đánh giá nhân viên tại Cty CP APE

Từ những ngày cuối tháng 04/2012, TT Đào tạo Tư vấn quản lý Doanh Trí đã tiến hành tập huấn đối với 50 thành viên đơn vị của công ty CP APE (Asia Pasific Engravers) về nội dung thiết lập hệ thống đánh giá nhân viên 360 độ. 
      Theo lộ trình tiến hành, sau khi kết thúc 5 buổi tập huấn,, APE sẽ tiến hành biên soạn một số tài liệu đánh giá tại các đơn vị trực thuộc để tiến hành hội thảo ứng dụng. Trong hai ngày 20 và 23/06, hội thảo ứng dụng đã được triển khai với tiêu chí đánh giá của 4 chức danh công việc: Tổ trưởng Tổ cơ điện, NV Kinh doanh, NV Thủ kho, NV Cuốn ống. Khá nhiều ý kiến phân tích, trao đổi, chia sẻ. Thông qua hàng loạt ý kiến, đã nêu bật lên những điều “ cần phải nói, cần thấu hiểu, cần phải làm”, những vấn đề cần được lưu ý để tài liệu đánh giá nhân viên được xây dựng hoàn chỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu của kỳ đánh giá.
     Tiêu chí đánh giá nhân viên là tổng hợp từ tiêu chí đánh giá năng lực và tiêu chí thành tích. Tiêu chí đánh giá năng lực có thể được duy trì, ổn định trong nhiều kỳ đánh giá liên tiếp nhưng tiêu chí thành tích sẽ được điều chỉnh theo từng kỳ đánh giá.  Đây chính là thước đo hiệu quả công việc của nhân viên. 
    

Sau hơn một tháng tập trung xây dựng và hoàn chỉnh các tiêu chí đánh giá, với sự soát xét và  hiệu chỉnh của các chuyên gia tư vấn Doanh Trí, đến nay, công ty CP APE đã khởi động vận hành hệ thống đánh giá nhân viên áp dụng cho kỳ đánh giá tháng 09/2012. 
      Sau kỳ đánh giá này, đơn vị sẽ duy trì và áp dụng kỳ đánh giá theo Quí.
      Với sự đầu tư thời gian để hơn 50 thành viên bao gồm các cấp quản lý của APE được tập huấn nội dung đánh giá nhân viên 360 độ, với sự dày công và nỗ lực trong xây dựng các tiêu chí đánh giá,  với niềm tin vào hệ thống đánh giá nhân viên, người lao động tại công ty APE sẽ được “cân tài, cân sức, cân hiệu quả công việc” qua “cán cân” của hệ thống đánh giá nhân viên. Tuy nhiên, để hệ thống phát huy hữu hiệu tác dụng, bảo đảm được các yếu tố công bằng, khách quan, toàn diện trong đánh giá, các nhà quản lý các cấp cũng cần phải lưu ý rằng: sự sáng suốt, tính trung thực và minh bạch của nhà quản lý luôn là tố chất cần thiết phải có đối với người “cầm cân nẩy mực” trong đánh giá nếu có tâm huyết trong việc xây dựng đơn vị và động viên nhân viên.

      APE –Thành công theo từng nhịp bước của từng tiêu chí đánh giá. 
      APE – Áp dụng hệ thống đánh giá nhân viên, hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị, phát triển nhân viên một cách toàn diện để đạt được tầm cao trong tương lai.
      Chúc APE thành đạt.

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?