• (Hotline)
tintuc

Hướng dẫn thực hành ứng dụng

Qua kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi nhận thấy, sau khi các đơn vị, cá nhân tiếp nhận các bộ công cụ chuyển giao về thực hiện tại đơn vị, sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định do thiếu kinh nghiệm biên soạn, như:

  • Lỗi thiếu công cụ đo lường: Khi các doanh nghiệp chuyển một trách nhiệm nào đó cho nhân viên, và đưa ra đánh giá KPI, nhưng lại không tìm hiểu về công cụ đánh giá trước, dẫn đến tình trạng đánh giá sai, hoặc không đánh giá được sau khi ban hành.
  • ………….

Và nhiều nữa các tình huống trong biên soạn mà chỉ khi thực hiện học viên mới hiểu. Tuy nhiên, thời gian là có hạn, và ai cũng muốn kết quả mang lại là tốt đẹp nhất. Thấu hiểu mong muốn của học viên, với 1 số khoá học đặc trưng mang tính hệ thống, Doanh Trí có tổ chức các buổi thực hành ứng dụng, giúp cá nhân hay doanh nghiệp giải tỏa hết những khó khăn, đáp ứng yêu cầu “biên soạn nhanh, kết quả tốt” trong biên soạn tài liệu.

1
Bạn cần hỗ trợ?