• (Hotline)

Hình ảnh các hoạt động của 5 kỳ sinh hoạt Câu Lạc Bộ Nhà Quản Lý năm 2019

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN DOANH TRÍ 
Câu Lạc Bộ Nhà Quản Lý 

Sau 5 kỳ sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Nhà Quản Lý Doanh Trí, Trung Tâm Doanh Trí đã ghi lại một số hình ảnh đặc trưng về những hoạt động trong các kỳ sinh hoạt ...

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?