• (Hotline)

Kết quả từ sự mong đợi

Những buổi học tập tươi vui, sinh động của khóa đào tạo “ Kỹ thuật đánh giá nhân viên” đã kết thúc.
Từ những khó khăn trong góc độ quản lý đánh giá nhân viên tại đơn vị, xuất phát sự mong đợi từ ngày đầu tham dự khóa học, kết thúc khóa học, niềm mong đợi của các học viên đã được đáp ứng thông qua những nhận định được tổng hợp như sau:
Nhận định:
- Hiểu được thế nào là phương pháp, là kỹ thuật trong đánh giá nhân viên
- Hiểu được giá trị nội dung thiết thực, tác dụng hữu hiệu trong việc tổ chức đánh giá nhân viên
- Có được cách đánh giá chính xác hơn về nhân viên
- Giảng viên truyền đạt, chia sẻ rất tốt
- Không khí học tập tươi vui, sinh động với nhiều bài tập thực hành bổ ích, thiết thực
- Tổ chức lớp học tốt, chu đáo
Một vài yêu cầu đề xuất:
- Thời gian học tương đối ngắn, cần thêm thời gian học để tăng thêm thời gian thực hành tại lớp
- Cần thực hành nhiều hơn để học viên có thể nắm vững hơn và có thể mạnh dạn, tự tin trong xây dựng, áp dụng tại đơn vị

Đào tạo và Tư vấn quản lý Doanh Trí trân trọng đón nhận những nhận định, trao đổi của các thành viên tham dự lớp học “Kỹ thuật đánh giá nhân viên”, và chân thành cảm ơn về các nội dung tham gia trên.
Trên chặng đường đi tới, với những khóa đào tạo kế tiếp, Doanh trí sẽ tiếp tục nâng cao giá trị cốt lõi trong hoạt động, thực hiện tốt sứ mệnh của một đơn vị đào tạo – tư vấn, tiếp tục cung cấp cho đời những công cụ “vàng” về kỹ năng quản lý,  những kinh nghiệm “vàng” từ sự chia sẻ, giao lưu kiến thức, để cùng xiết chặt tay nhau vững bước chinh phục khát vọng làm giàu – Giàu trí tuệ, Giàu tài năng, Giàu đức độ - của một nhà quản lý.
Doanh Trí hẹn gặp trên bước đường đi tới.

GIÁM ĐỐC
ĐẶNG VĂN TƯ

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?