• (Hotline)

Kỹ thuật đánh giá nhân viên 360 độ tại SAPHARCO

     - Công cụ nào thiết thực và hữu hiệu để ghi nhận công trạng, “đo” được kết quả của nhân viên trong việc đóng góp xây dựng và phát triển đơn vị?
     - Hệ thống đánh giá nhân viên- Thước đo năng lực và thành tích- sẽ được xây dựng như thế nào để bảo đảm tính toàn diện, khách quan, công bằng?
     - Làm thế nào để vận hành hữu hiệu hệ thống đánh giá nhân viên  nhằm đạt được mục tiêu trong đào tạo và xây dựng nhân lực, qui hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa, giữ chân người giỏi? 
     - Làm sao có được chuẩn năng lực để làm cơ sở trong việc sử dụng và tuyển dụng nhân sự một cách thật hiệu quả?


     Trên con đường phát triển của một doanh nghiệp, việc thiết lập hệ thống đánh giá nhân viên theo một chuẩn mực nhất định, đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nguồn nhân lực là một điều kiện tiên quyết trong xây dựng và củng cố đơn vị. Khi hệ thống đánh giá được xây dựng hoàn chỉnh, vận hành thông suốt và hiệu quả, yếu tố tích cực, vượt trội trong công việc của từng nhân viên sẽ được thể hiện rõ trong từng kỳ đánh giá thông qua các tiêu chí năng lực và tiêu chí thành tích. Động viên, khen thưởng, đề bạt… xuất phát từ đây.
     Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên một cách khoa học, có tiêu chí định tính và định lượng cụ thể theo từng chức danh công việc, ngày 04/05/2013, Sapharco đã khai giảng khóa học Kỹ thuật đánh giá nhân viên 360 độ với thời lượng 6 buổi.


     Trong bầu không khí sôi động, tương tác hiệu quả giữa giảng viên và học viên- là các cấp quản lý của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), qua 3 ngày tổ chức đào tạo, cô Nguyễn Trương Minh đã chuyển tải toàn bộ công cụ đánh giá nhân viên đến 30 nhà quản lý các cấp của Sapharco.


     Ngày11/05/2013, kết thúc khóa học,  Sapharco sẽ chuyển sang hướng mới về việc thực hiện đánh giá nhân viên trong thời gian đến, như chia sẻ cảm tưởng của ông Phạm Văn Hoàng- Giám đốc HCNS Sapharco: 
     “…. Trước đây, công ty đánh giá theo phương pháp cổ điển, nay được trang bị theo phương pháp đánh giá mới, công ty sẽ xây dựng và phát huy tác dụng của hệ thống đánh giá theo phương pháp mới này”
     Cũng như nhận định của ông Phạm Ngọc Tú- Giám đốc Kinh doanh Sapharco
     “ …. Khóa học đã thành công theo như mong đợi. Trong suốt khóa học, Giảng viên  đã tạo sự tương tác tốt, chia sẻ thông tin, chuyển tải nhiều kinh nghiệm từ công việc thực tế, tạo được sự sinh động thật sự trong lớp học. Với công cụ đánh giá này, tin rằng sẽ được công ty áp dụng hữu hiệu trong thực tế…. Đây là chương trình có ý nghĩa lớn, góp phần cho sự phát triển của công ty sau này”.
    Tiếp nhận công cụ đánh giá được chuyển giao, Sapharco sẽ bắt tay vào xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, đáp ứng niềm mong đợi và kỳ vọng của mọi người về sự chuyển biến đi lên của đơn vị trong lĩnh vực quản lý nhân sự qua những bước thăng trầm trong hoạt động.

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?