• (Hotline)

KHOÁ HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ (CHIA SẺ CẢM NHẬN TỪ HỌC VIÊN)

KẾT THÚC KHOÁ HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG LUONG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ
Ngày 01/08/2019 vừa qua, Khóa học Kỹ Thuật Xây Dựng Hệ Thống Lương Bổng Và Đãi Ngộ được tổ chức bởi Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân Doanh Trí chính thức khép lại.
Kính chúc Quý Anh/Chị sẽ áp dụng thành công những công cụ, kiến thức được chuyển giao bởi chuyên gia Nguyễn Trương Minh vào việc xây dựng hệ thống thang bảng lương tại Công Ty mình!
Click vào đây để xem video clip: https://youtu.be/kOMAgwj9LUI
THAM KHẢO THÔNG TIN KHOÁ HỌC: KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?