• (Hotline)

KHÓA HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp của bạn đang gặp phải tình trạng:

 • Hiệu quả hoạt động của guồng máy doanh nghiệp chưa cao, nội bộ thiếu sự phối hợp, đồng bộ
 • Phạm vi quyền hạn, sự phân công, phân nhiệm không rõ ràng, thường dẫn đến hiện trạng đùn đẩy trách nhiệm
 • Nhân sự của doanh nghiệp: tuyển dụng – sử dụng – qui hoạch – đào tạo…. còn nhiều bất cập
 • Cơ cấu tổ chức cần phải được thiết lập lại để phù hợp với tình hình hiện tại, đáp ứng với chiều hướng phát triển của doanh nghiệp

Lợi ích từ khoá học:

Hiểu và vận dụng được

 • Cơ sở khoa học của việc thiết lập, xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Hiểu và xác lập hữu hiệu nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công việc
 • Phương pháp xây dựng các quy trình công việc
 • Kỹ thuật phân công, giao việc
 • Phương cách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
 • Cách thức quản lý công việc thông qua mục tiêu công việc
 • Bắt được mạch “lỗi nhịp” của hệ thống quản lý

Thời lượng: 6 buổi (Mỗi buổi 3h, teabreak 15p giữa giờ)

Nội dung chính của khoá học:

 • Quản lý – Hệ thống quản lý của doanh nghiệp
 • Tổ chức – Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Phương pháp thiết lập, xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Tiến trình và các yêu cầu trong xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 • Xây dựng qui trình công việc, mô tả công việc
 • Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại doanh nghiệp?
 • Phương pháp kiểm tra để phát hiện lỗi của hệ thống quản lý – Giải pháp khắc phục và ngăn ngừa
 • Biện pháp củng cố, nâng cao hệ thống quản lý doanh nghiệp

Đối tượng tham dự:

 • Các cấp quản lý trong doanh nghiệp
 • Những cá nhân có sự ham thích “nghề quản lý” 
Thông tin khoá học

Học phí : Vui lòng liên hệ đến 0854751008, 0912637525 để biết thêm chi tiết

Hãy click "ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC" để nhận kết nối thông tin với Trung tâm

·         Các dich vụ đi kèm miễn phí gồm:

- Tài liệu đào tạo + văn phòng phẩm sử dụng trong suốt khoá học

- Giấy chứng nhận cuối khoá (Học viên nhận cuối khoá khi hoàn thành được từ 2/3 khoá học trở lên)

- Teabreak giữa giờ

·         Giảm ngay 10% cho các trường hợp Quý Anh/Chị đóng học phí trước thời hạn đăng ký theo thông báo chiêu sinh định kỳ

·         Giảm thêm 5% học phí khi:

+ Số lượng đăng ký dự học và chuyển khoản học phí trước hạn đăng ký ≥ 3 học viên.

+ Một học viên đăng ký dự học và chuyển khoản học phí (cùng một lần) trước hạn đăng ký ≥ 3 khoá học.

Đăng ký khoá học
Khoá học liên quan
Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?